Izstādes elektrorisinājumi

messielekter
ĪpašI risinājumi izstādēm, pasākumiem un
Gadatirgiem

Piedāvājam pagaidu elektroapgādes vadu pakalpojumu iekštelpās izstāžu vai gadatirgu organizētājiem.

Rūpnieciskās strāvas vadi un sadalītāji

63 A/32 A/16 A

Apakšstacijas

Kvalitatīvas EL-BJÖRN stacijas

Gaismvades kabeļI

Īpaši kabeļi ar ENTSO savienojumiem ātrai un efektīvai savienošanai

Dažādi apgaismojuma risinājumi

Sliežu gaismekļi, lampas uz kāta, prožektori